زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: топоним

تصديق топоним تلفظ ها