زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: топоним

تصديق топоним تلفظ ها