زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: иске тел

تصديق иске тел تلفظ ها