زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: исемнәр

تصديق исемнәр تلفظ ها