زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: есім

تصديق есім تلفظ ها