زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: есім

تصديق есім تلفظ ها