زبان:

كابارديايی

[kbd]

بازگشت به كابارديايی

دسته‌بندی: Tatar first names

تصديق Tatar first names تلفظ ها