زبان:

كابارديايی

[kbd]

بازگشت به كابارديايی

دسته‌بندی: Tatar first names

تصديق Tatar first names تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟