زبان:

گرجی

[ka]

بازگشت به گرجی

دسته‌بندی: Village

تصديق Village تلفظ ها