زبان:

گرجی

[ka]

بازگشت به گرجی

دسته‌بندی: male names

تصديق male names تلفظ ها