زبان:

گرجی

[ka]

بازگشت به گرجی

دسته‌بندی: cities

تصديق cities تلفظ ها