زبان:

گرجی

[ka]

بازگشت به گرجی

دسته‌بندی: chess grandmaster

تصديق chess grandmaster تلفظ ها