زبان:

ژاپنی

[ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته‌بندی: religion

تصديق religion تلفظ ها