زبان:

ژاپنی

[ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: city

تصديق city تلفظ ها