زبان:

ژاپنی

[ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته‌بندی: city

تصديق city تلفظ ها