زبان:

ژاپنی

[ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته‌بندی: 日本の旧国名

تصديق 日本の旧国名 تلفظ ها