زبان:

ایتالیایی

[it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته‌بندی: verbi infinito

تصديق verbi infinito تلفظ ها