زبان:

ایتالیایی

[it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته‌بندی: chimica

تصديق chimica تلفظ ها