زبان:

ایتالیایی

[it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: avverbio

تصديق avverbio تلفظ ها