زبان:

ایتالیایی

[it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته‌بندی: adverbs

تصديق adverbs تلفظ ها