زبان:

اندونزیایی

[ind]

بازگشت به اندونزیایی

دسته‌بندی: metals

تصديق metals تلفظ ها