زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: saluyot

تصديق saluyot تلفظ ها