زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: peace

تصديق peace تلفظ ها