زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: Our Father

تصديق Our Father تلفظ ها