زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها

  • ti تلفظ ti