زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها