زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها