زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها