زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها