زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: Manang Biday

تصديق Manang Biday تلفظ ها