زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: mabuhay

تصديق mabuhay تلفظ ها