زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: know

تصديق know تلفظ ها

  • ammo تلفظ ammo