زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: katuday

تصديق katuday تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟