زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Indonesian name

تصديق Indonesian name تلفظ ها