زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: iloco numbers numerals

تصديق iloco numbers numerals تلفظ ها