زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: horse

تصديق horse تلفظ ها