زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: fire

تصديق fire تلفظ ها