زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: fire

تصديق fire تلفظ ها