زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: female names

تصديق female names تلفظ ها