زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: donkey

تصديق donkey تلفظ ها