زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: congratulatory expression

تصديق congratulatory expression تلفظ ها