زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: bet

تصديق bet تلفظ ها