زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: bet

تصديق bet تلفظ ها