زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: ayat

تصديق ayat تلفظ ها