زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: Animal

تصديق Animal تلفظ ها