زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: Ama-mi

تصديق Ama-mi تلفظ ها