زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: afraid

تصديق afraid تلفظ ها