زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 7

تصديق 7 تلفظ ها

  • ꏃ تلفظ