زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 5

تصديق 5 تلفظ ها

  • ꉬ تلفظ