زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 10

تصديق 10 تلفظ ها

  • ꊰ تلفظ