زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته‌بندی: Salitang kalye

تصديق Salitang kalye تلفظ ها

  • iri تلفظ iri