زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته‌بندی: names

تصديق names تلفظ ها

  • aka تلفظ aka
  • Ala تلفظ Ala
  • anyanwu تلفظ anyanwu
  • Lee تلفظ Lee
  • ji تلفظ ji
  • anya تلفظ anya
  • ahu تلفظ ahu