زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته‌بندی: first name

تصديق first name تلفظ ها

  • udo تلفظ udo