زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته‌بندی: clothing

تصديق clothing تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟