زبان:

ارمنی

[hy]

بازگشت به ارمنی

دسته بندی: գրենական պիտույք

تصديق գրենական պիտույք تلفظ ها