زبان:

مجارستانی

[hu]

بازگشت به مجارستانی

دسته‌بندی: helyhatározó

تصديق helyhatározó تلفظ ها